ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
เป้าหมาย
อาคารสถานที่
แผนที่โดยสังเขป
กิจกรรมในโรงเรียน
ปฐมนิเทศ
วันเด็ก
วันครู
วันแม่
วันพ่อ
วันปีใหม่
ต้นแอโรบิค
วันกีฬาสี
ผลงานของนักเรียน
ระดับอนุบาล
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ภาพกิจกรรม
  E-Mail : sathapon_school@hotmail.com

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

- รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
...นักเรียนดีเด่น
...ได้รับเกียรติบัตรทดสอบความสามารถทางวิชาการ
...ได้รับเกียรติบัตร ผลการทดสอบ O-NET
...ได้รับรางวัล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

- ประกาศรับสมัครนักเรียน
...ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
...ระดับชั้นอนุบาล - ประถม

- ประกาศรับสมัครบุคลากร หลายอัตรา
- รูปถ่ายกิจกรรม 1 กีฬาสประชุมผู้ปกครอง เลือกตั้ง วันวิชาการ ไหว้ครู
- รูปถ่ายกิจกรรม 2 เวียนเทียน แห่เทียน ศูนย์วัฒนธรรม

-ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของโรงเรียนสถาพร


รายงาน และข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน
ปฏิทินประจำปี การศึกษา
เดือน
รายละเอียด

4 พ.ย56
15 พ.ย56
29 พ.ย56

เปิดภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา2556
โครงการวันสำคัญประจำปี-กิจกรรมวันลอยกระทง
ประชุมครูประจำเดือน

4ธ.ค56
9ธ.ค56
25ธ.ค56
27ธ.ค56
30-31ธ.ค56

โครงการวันสำคัญประจำปี-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โครงการวันสำคัญประจำปี-กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กีฬาสีภายใน
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า

1ม.ค57
10ม.ค57
14-15ม.ค57
24ม.ค57
31ม.ค57

หยุดวันปีใหม่
กิจกรรมวันเด็ก
สอบกลางภาคเรียนที่2 /2556
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ประกวดมารยาทไทย ครั้งที่2/2556
ประชุมครูประจำเดือน
3ก.พ57
12ก.พ57
28ก.พ57

โครงการเพิ่มพูนทักษะ-กิจกรรมวันวิชาการ
โครงการคุณธรรมจริยธรรม-วันมาฆบูชา
ประชุมครูประจำเดือน
3-4มี.ค57
5มี.ค57
10-11มี.ค57
31มี.ค57
สอบปลายภาคเรียนที่2/2556
English Camp
โครงการเดินทางไกล-ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปิดภาคเรียน
ประกาศผลการเรียนตลอดภาคการศึกษา2556
ั้
โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน
ปลอดภัยไว้ก่อน

โรงเรียนสีขาว

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ชีวิตสวยด้วยคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาระเบียบวินัย
สืบสานวัฒนธรรม
English Camp
รางวัลและความภาคภูมิใจ

นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

ผลการสอบ PRE – ประถมศึกษา
จากสำนักงานบัณฑิตแนะแนว
ระดับ ป.6  คณิตศาสตร์  อันดับ 43 ของประเทศ
สังคมศึกษา   อันดับ  7 ของประเทศ
วิทยาศาสตร์  อันดับ 22 ของประเทศ
คะแนนรวม   อันดับ 50 ของประเทศ
จำนวนผู้เข้าสอบทั่วประเทศ 23,560 คน

เด็กหญิงจุฑารัฐ  จิ๋วสวัสดิ์  ชั้น ป.5  เด็กชายกรกนก มาตขาว  ชั้น ป.6   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตรในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์     

เด็กชายธรรมรัตน์ ภิรมย์เกียรติ  ชั้น ป.6 

เด็กชายธนดล วงศ์ประภาธิวัฒน์ ชั้น ป.6 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตร/เงินทุนการศึกษา ในการ      

  แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 5 กลุ่มสาระ ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

เด็กชายกรกนก มาตขาว ชั้นป.6ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2556 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
                                     

                              เด็กหญิงจุฑารัฐ จิ๋วสวัสดิ์       ชั้น ป.5ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตรในการ  
     แข่งขัน SPELLING BEE ณ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

- รางวัลเหรียญทอง 4 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ การแข่งขันว่ายน้ำ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2551


- รางวัลเหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ จากการแข่งขันว่ายน้ำ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2552


- รางวัลเหรียญเงิน 3 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ จากการแข่งขันว่ายน้ำ ณ โรงเรียน ศิรินุสรณ์วิทยา  ปีการศึกษา 2553


-รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียน 37 โรงเรียน ในการเปิดศูนย์อาเซียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ


 

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน


Create By Thaikidcom
Copyright 2008 All rights reserved.